Ülkemizin Hafif Çelik Taşıyıcı Sistemle tanışması 1999 depremi sonrası olmuştur. Depremden etkilenmeyen hızlı kurulumu olan sistem birçok yerli firmamızın dikkatini çekmiştir. Yapı ve imalat sistemleride çeşitlenerek çoğalmaya başlamıştır.
 

SİSTEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ

 

 •     Önceden fabrika ortamında üretilen çelik sistemde insan hatası minimize edilmiştir. Profiller şartnamelere uygun sacdan vey hazır kutu profiller vasıtasıyla, bilgisayarla tasarlanıp üretilip, tekniğine uygun olarak montajı yapılırsa yapı doğru ve güvenlidir.
 •     Prefabrik evler ince kesitli çeliklerden oluştuğu için diğer yapı türlerine göre 8-10 kat daha hafiftir. Depremden diğer yapılara göre az etkilenir. Çok kötü zemin koşullarında bile uygulanabilir hafif ve sağlam bir sistemdir.
 •     Yüksek dayanımı nedeni ile hafif çeliğin öz ağırlığının taşıdığı yükün, yararlı yüke oranı çok azdır.
 •     Prefabrik evler profilleri homojen, izotrop, yüksek düktilite özellikleri gösterir. Denetimli üretimle tüm profil kesitlerinde eleman özellikleri aynıdır. Yapının davranışı önceden bilinebilir.
 •     Hızlı ve kolay montaj sayesinde yapım süresi kısalır. 10 gün ile 30 gün gibi kısa sürede bitirilebilir.
 •     Hava ve iklim koşullarına bağlı kalmadan, yaz kış sürekli inşa edilebilir.
 •     Fabrika üretimi aşamasında tesisat delikleri açılabildiği için delme ve kırma yoktur.
 •     Çoklu üretime uygundur. Paket halde hazırlanabilen yapı birimleri kolaylıkla saklanabilir.
 •     Sistem elemanları diğer yapı tekniklerinde olduğu gibi çalışan ve şekil değiştiren malzemelerden oluşmadığı için doğru şekilde yalıtıldığında yapısal değişiklik göstermez. Böcek ve benzeri haşere oluşumuna yol açmaz.
 •     Hafif çelik taşıyıcı sistemlerde galvanizleme yoluyla sağlanan korozyon direnci sistemin uzun ömürlü olmasını sağlar.
 •     Sistem normal şartlarda üç kattan fazla yapılmaya müsait değildir.Üç katın üzerindeki yapılarda çelik yapı sistemleri önerilir.
 •     Yapı ömrü uzundur.

 

SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

 

 •    Sağlamdır.
  En büyük doğal afet olan deprem riskine karşı Prefabrik Çelik Yapı Sistemleri aynı büyüklükte betonarme yapıdan çok daha sağlamdır. Toplam yapı ağırlığının betonarme binadan yaklaşık % 80 hafif olması nedeniyle yanal deprem yükleri büyük oranda azalır. Deprem korkusu hayatınızdan çıkar.
 •    Hızlıdır.
  Prefabrik Çelik Yapı Sistemleri
  ’nde 150 m2’lik bir binanızın hafriyat aşamasından anahtar teslim durumuna geliş süresi sadece 60 gündür. Aynı büyüklükte betonarme binanın yapım süresi ise 6 aydır.
 •    Hatasızdır.
  Prefabrik Çelik Yapı Sistemleri’ndebinanızı oluşturan taşıyıcı panellerin tamamı bilgisayar kontrollü üretim tesislerimizde imal edildiğinden hata payı yoktur. Sistem, üretimin her aşamasında kalite kontrolüne imkan sağlar.
 •   Uzun Ömürlüdür. 
  Prefabrik Çelik Yapı Sistemleri’ndekullanılan bütün profiller yüksek çinko kaplamalı galvaniz malzemeden veya çift kat astar boyadan üretilmiştir, montaj sırasında uygulanan üstün izolasyon tekniği sayesinde yapınızın uzun ömürlü olması sağlanır.
 •   Caziptir.
  Prefabrik Çelik Yapı Sistemleri deprem bölgeleri için vazgeçilmez yapılar sunar. Kırılma, çalışma, dönme, çatlama yapmaz. Çelik yapının topraklama özelliği sayesinde yıldırım riski taşımaz.
 •   Ekonomiktir.
  Prefabrik Çelik Yapı Sistemleri’ndetasarım aşamasında fiyat, malzeme kalitesi ve marka bellidir. Hiç bir şekilde sürpriz ile karşılaşmazsınız. İnşaat süresinin kısalığı size finansman kolaylığı sağlar.
 •  Sağlıklıdır.
  Prefabrik Çelik Yapı Sistemleri’ndeyüksek ısı ve ses yalıtımı sağlar, su ve korozyondan binanızı tecrit eder. Yangın güvenliği üst seviyededir.

 

 

 

 

TASARIM , ÜRETİM-İMALAT , MONTAJ

 

   Tasarım;

Prefabrik Çelik Yapı Sistemleri  hazırlanırken,  tasarımlarda kullanıcı ergonomisini ve isteklerini ön planda tutulmaktadır. Hazırlanan tip projelerle ihtiyacınıza cevap verebilebildiği  gibi müşteri için özel tasarlanmış projelerde üretilebilmektedir. Bütün projelerin dinamik ve statik analizleri;

 • ABYYHY (Deprem Yönetmeliği)
 • AISI - LFRD 1996 EDİTION; AISI (American Iron and Steel Institute) Soğuk şekil verilmiş çelik

                 yapı elemanları boyutlandırılması standardı  (Specifıcation For The Design of Cold Formed)

 • TS 648 Çelik Yapıların hesap ve yapım kuralları.
 • TS 498 (Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yük Değerleri)
 • TS 11372 (Soğukta Şekil Verilmiş Profillerle Oluşturulan Çelik Yapıların      Hesap Kuralları)

Yüklerin hesap değerleri esaslarına göre yapılır.

Hafif çelik yapılarda duvar panelleri düşey taşıyıcı olarak hesaplanır. Bütün bina yüzeyinde bulunan OSB paneller duvar taşıyıcı elemanlarında yanal burkulma boylarını kısıtlar ve elemanların deprem ve rüzgar etkisinde birlikte çalışmasını temin eder. Döşeme düzlemlerinde bulunan OSB panel kaplamaları  kat rijitleştiricisi olarak  görev alır. Deprem ve rüzgar yüklerinin etkileri, çapraz bağlantı elemanları kullanılarak teşkil edilmiş duvar panelleri ile karşılanır.

Oluşturulan bütün panellerin ısı yalıtım değerleri TS825 Bina Isı Yalıtım Kurallarına göre tetkik edilir.

    Üretim;

Fabrikalarda üretilen yapı profilleri sıcak daldırma teknolojisi İle üretilmiş galvaniz saçların soğuk şekillendirilmesi ile projeye uygun hazırlanmış kutu profillerin birleştirilmesi ile mamul haline getirilir.Profil kesitleri 0.5 mm İle 3.0 mm arası kalınlıklarda ve U, C, L, Z şekillerindedir. Buna ilaveten 40x40 -50x50-60x60-40x60 kutu profiller kullanılır.Montaj sırasına göre oluşturulan duvar, tavan ve çatı panellerinde profil birleşimleri, perçin ve vidalarla sağlanır. Profillerde tesisat boşlukları projede Ön görülen noktalarda otomatik makine tarafından delinİr. Bu sayede kullanılacak profillerin her birine gereksiz delik açılması, dolayısıyla dayanım kaybı önlenmiş olur. Prefabrik Çelik Yapı Sistemleri 'nde şantiye ortamında hiçbir şekilde profil kesilmesine, tadilatına gerek kalmaz.

   Montaj ;

Prefabrik Çelik Yapı Sistemleri ; Şantiye mahalline gelmiş olan hazır duvar, döşeme, çatı panelleri ile bina karkası minimum işgücü ve zamanda kurulur.

Montaj sırasında hiçbir şekilde kaynak ve kesim İşlemine gerek kalmamaktadır. Panellerin temel birleşimlerinde, fabrikalarda  üretilen galvaniz kaplanmış aksesuarlar ile ankraj yapılmaktadır. Panel birleşimlerinde özel cıvatalar kullanılmaktadır.

Fabrikada ki üretim aşamasında bütün tesisat delikleri açıldığından işçilikten tasarruf sağlanmaktadır. Bütün dış cephelerin OSB panellerle kuşatılması , su ve ısı izolasyonlu kaplamaların yapılması, elektrik, temiz su, pis su, ısıtma ve soğutma tesisatları, iç duvarların alçı panel kaplanması, pencere ve kapı ünitelerinin montajı, mermer ve seramik kaplanması, boya yapılması işlerinin her biri ilgili ekipler tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

 

  KULLANILDIĞI ALANLAR

 

Prefabrik Çelik Yapı Sistemleri, hafif çelik yapı profilleri  kullanarak

 • Tek kattan üç kata kadar müstakil evler,
 •  Konutlar, Bekçi kulubeleri,
 • Villalar, bağ evleri, konteynerler,
 • Okul ve yurt binaları,
 • Kooperatifler,
 • Ticari yapılar, Şantiye binaları,
 • Fabrika yapıları,Sanayii tesisleri
 • Mevcut yapılara ilave katlar, Teraslar,

Şantiye ve müştemilat binaları imal ve inşa edebilmektedir.